DAY ET

Med et bredt utvalg av accessories, beholder vi plassen vår i en verden som er i stadig endring. Vi plasserer vår identitet og stolthet sterkt rundt vår klassiker, Gweneth. Vi skaper produkter som kommer både mennesker og planeten til gode. Vi erstatter tradisjonelle materialer med et bedre alternativ uten å begrense kvaliteten av produktene våre. Vi legger vekt på å balansere holdbarhet og funksjonalitet. Produktet vårt er ikke et produkt for bruk og avvending, men et produkt designet for et formål. Det er her vi kommer fra, det definerer oss – og det er slik vi former oss i dag og i morgen. Det er DAG ÉN – mot en grønnere dag.

Filter